ZE ZMIENNYCH CELÓW

Ponadto, podobnie jak poprzednio wymienio­ne systemy oceny nie obejmuje ona zrodzonych postępem technicznym typów programów, związanych z edukacyjnymi zastosowaniami sieci teleinformatycznych (distance education, distance łeaming, tełekonferen- cje itp.), projektami adaptive education (adaptacja osób niepełnosprawnych do warunków i wymagań życiowych) oraz służących samopoznaniu i sa­morozwojowi ucznia. Zdawałoby się, poprawne merytorycznie klasyfika­cje, po zastanowieniu okazują się – nietrafne oraz w niewielkim stopniu spójne i wyczerpujące. Przyczyny tego stanu rzeczy upatrywać należy w ograniczeniach, wynikających ze zmiennych celów.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!