ZNACZENIE INFORMACYJNE

Znaczenie informa­cyjne tak rozumianej analizy dla świadomego i skutecznego kierowania procesem kształcenia trudno przecenić, zwłaszcza w odniesieniu do budzą­cego szereg zastrzeżeń tradycyjnego systemu oceniania. Program komputerowy, pełniący funkcję elektronicznego dziennika (z wprowadzonymi ocenami szkolnymi, wyrażonymi liczbowo lub też opisowo, wskazaniem treści oraz umiejętności trudnych do opanowania przez ucznia, jego osiągnięć, sygnalizowanych zdolności i zainteresowań, frekwencji i uwag o zachowaniu), stwarza znakomite tworzywo dla po­dejmowanych w dowolnym momencie roku szkolnego analiz, służących diagnozie przebiegu procesu kształcenia w odniesieniu do wybranego ucz­nia, grupy uczniów, nauczyciela, czy szkoły.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)