ŹRÓDŁA WIEDZY

Żródeł wiedzy, służących konstruowaniu programów komputerowych: testu – ustaleń technologii kształcenia, programów typu tutorial – dorobku nauczania programowanego, animowanych programów sy­mulacyjnych – teorii filmu dydaktycznego;)  objętości programu: krótkiego – ilustrującego określone zagadnienie w podającym toku lekcyjnym i rozbudowanego – służącego indywi­dualizacji nauczania domowego lub szkolnego; poziomu określania wartości programu: przez ośrodki badawcze lub nadzór oświatowy – dla jego rekomendacji lub podejmowania decy­zji o zbiorowych zakupach, przez nauczycieli – dla jego wykorzy­stania w procesie kształcenia lub zakupu przez szkołę, przez uczą­cych się – dla celów indywidualnych lub oceny pomocniczej nauczyciela;sposobu wykorzystania programu przez nauczyciela, sprawiającego że nawet skromny lub wadliwy program może „w rękach mistrza” stać się skutecznym narzędziem realizacji założonego celu poznaw­czego lub emocjonalnego.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)