ZWIĘKSZENIE TRAFNOŚCI DIAGNOZY

Dodajmy, że komputer wpływa również na zwiększe­nie trafności diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej. Dopiero jednak włączenie osobistego komputera w sieć teleinfor­matyczną umożliwia korzystanie z usług poczty elektronicznej, katalogów bibliotecznych i innych baz danych, niekiedy intencjonalnie dedykowa­nych osobom niepełnosprawnym.^ Bardzo istotnym udogodnieniem jest umożliwienie uczestniczenia w grupach zainteresowań (wymieniających między sobą wiadomości i opinie na tematy formułowane przez członków grup), telekonferencjach, interakcyjnej (bezpośredniej) komunikacji mię­dzy oddalonymi od siebie użytkownikami, i co ze względów pedagogicz­nych wydaje się najbardziej interesujące – programach „distance educa- tion”.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!